K2GPS

Maszyny budowlane/rolnicze

Wykorzystaj
K2GPS w branży
rolniczej
i budowlanej!

Zarządzaj flotą, obniżaj koszty

System K2GPS może pomóc ci usprawnić
działalność branży rolniczej i budowlanej!

Ekipy budowlane i firmy sektora rolniczego bardzo często decydują się na mechanizację swojej pracy. Wiąże się to jednak ze sporym wydatkiem – nowy sprzęt jest bardzo kosztowny… Dlatego, by chronić kupione urządzenia, warto zastosować w nasze oprogramowanie!

Maszyny rolnicze
i budowlane
kompleksowo
zabezpieczone

System K2GPS dla branży rolniczej lub budowlanej pomoże skoordynować szereg działań i zapewni stała kontrolę nad flotą pojazdów. Dzięki wygodnej aplikacji, znacznie łatwiej można będzie pobrać raporty dotyczące poszczególnych parametrów samochodu oraz ich położenia w danym momencie. W ten sposób kierownik będzie miał wszystkie auta pod pełną kontrolą!

Dzięki systemowi K2GPS łatwo zweryfikujesz pracę, i zabezpieczysz firmowe maszyny. Będziesz mógł na bieżąco kontrolować parametry ich pracy oraz miejsca, w których aktualnie się znajdują. Sprawdzisz także czy twoi robotnicy wykorzystują sprzęt w odpowiedni sposób i nie przedłużają ustalonego czasu przerw.

Nadzór w aplikacji

Sprawdź funkcjonalności, jakie wprowadzi
system K2GPS

Obsługa branży rolniczej i budowlanej będzie znacznie prostsza

Dzięki naszej aplikacji z łatwością rozplanujesz zadania i zwiększysz zasięg potencjalnych odbiorców.

Kontrola przepracowanych motogodzin

Zlecając obowiązki pracownikom w delegacji, nie masz możliwości bezpośredniej ich weryfikacji. Możesz jednak wygenerować raporty, które pozwolą sprawdzić, czy robotnik należycie wykonuje swoje zadania. Dzięki połączeniu z magistralą CAN, zyskasz dane odnośnie ilości przepracowanych motogodzin i skontrolujesz, czy zatrudnione osoby nie nadużywają możliwości pojazdów podczas działań operacyjnych.

Dzięki tej opcji zaplanujesz również sposób zastosowania konkretnych urządzeń i sprawdzisz jakie ilości paliwa potrzebne będą do obsługi zleceń w kolejnym miesiącu. Dodatkowo, gdy zauważysz nadprogramową ilość przepracowanych motogodzin, automatycznie skonsultujesz ten fakt z pracownikiem!

 

Monitorowanie zużycia paliwa w trakcie pracy

Im niższe zużycie paliwa, tym większe zyski osiągnie firma! Dlatego warto sprawdzać uśrednione wskazania poboru paliwa, które pomogą ustalić wiele faktów. Przede wszystkim takie dane ułatwią wyłapanie naruszeń pracowników, nadużywających swoich uprawnień w trakcie pracy.

 

Zwiększony pobór paliwa może być również pierwszym niepokojącym sygnałem, świadczącym o występowaniu poważniejszej usterki. Regularnie kontrolując spalanie, możesz więc stosunkowo wcześnie zdiagnozować i wyeliminować problemy z obsługą maszyn!

Stałe zabezpieczenie maszyn przed kradzieżą

System K2GPS dla rolnictwa lub budownictwa pomoże precyzyjnie ustalić aktualną pozycję maszyn. W dowolnym momencie sprawdzisz, gdzie aktualnie znajduje się wykorzystywany sprzęt, będziesz mógł także od razu skontaktować się z pracownikiem, gdy odkryjesz nieprawidłowości.

System ma jeszcze jedną funkcjonalność – z poziomu aplikacji możliwe jest zablokowanie rozruchu. To pomocne narzędzie pomoże udaremnić próby kradzieży i wywozu maszyn poza teren pracy.

Oprogramowanie umożliwi monitoring obowiązków pracowników i stałą kontrolę
położenia firmowych samochodów.

Śledź położenie urządzeń rolniczych lub budowlanych w dowolnym momencie! Kontroluj podstawowe parametry, takie jak zużycie paliwa, ilość przepracowanych kilometrów, czy aktualny zapas paliwa w zbiorniku. Z pomocą systemu K2GPS sprawdzisz znacznie więcej! Podłączenie z magistralą CAN umożliwi pobranie rozbudowanych raportów, które pomogą zweryfikować pracę personelu. Zabezpiecz firmowe urządzenia i miej je pod stałą kontrolą!

dodatkowe funkcje aplikacji
Monitoring dodatkowych funkcji maszyn

Aplikacja umożliwi także zbieranie innych informacji. W raporcie sprawdzisz między innymi aktualny nacisk na poszczególne osie samochodu i dzięki temu ustalisz, czy pracownicy nadmiernie nie obciążają firmowego sprzętu.

Z systemem K2GPS zweryfikujesz również zastosowany tryb obsługi pojazdów. W sprawozdaniu znajdziesz informacje dotyczące przeciążeń, związane z gwałtownym przyspieszaniem i hamowaniem. Sprawdzisz także, czy zatrudnieni robotnicy ergonomicznie wykorzystują sprzęt, dostosowując prędkość jazdy do parametrów pojazdu i charakteru pracy.

 

Możliwość wytyczenia geostref pojazdu

System umożliwi wytyczenie obszarów, poza które pojazdy nie będą mogły wyjechać. Ułatwi to kontrolę położenia maszyn, Każde przekroczenie danego obszaru zostanie zarejestrowane, a użytkownik systemu od razu zostanie o tym powiadomiony!

Kontrola stanu technicznego pojazdu

Dzięki uzyskanym informacjom dowiesz się w jakim stanie jest obecnie Twój pojazd. Kontrolując jego pracę, szybciej zdiagnozujesz usterki i znajdziesz najlepsze rozwiązanie problemów. A raporty pozwolą jednocześnie zoptymalizować pracę i tak rozdysponować sprzęt, by obsłużyć wszystkie podejmowane zlecenia.

K2GPS DLA MASZYN BUDOWLANYCH/ROLNICZYCH

Zwiększ
efektywność
dzięki K2GPS

Dokładnie zaplanuj pracę maszyn
i zwiększ swoje zyski!

K2GPS DLA BRANŻ

Monitoring floty
zawsze dostępny

Wykorzystuj nasze rozwiązania możesz usprawnić działanie przedsiębiorstwa, znacząco obniżyć koszty, zaproponować personelowi rozwiązania zwiększające wydajność i stale kontrolować położenie samochodów firmy! Dopasowany pakiet pozwoli trzymać rękę na pulsie i szybko reagować w każdej sytuacji!

K2GPS Monitoring floty

TopGUARD®

Bezpieczeństwo
na najwyższym
poziomie

TopGUARD® jest autorskim zaawansowanym rozwiązaniem zabezpieczającym Twój pojazd przed kradzieżą! Nasi wyszkoleni technicy instalują w pojeździe system TopGUARD®, który w przypadku nieautoryzowanego wtargnięcia do wnętrza pojazdu, próbie uruchomienia czy też wciągnięcia na lawetę natychmiast wysyła sygnał alarmowy do Centrum Monitoringu w któym podejmują działania zapobiegające kradzieży pojazdu.

System Lokalizacji Pojazdów

Zaloguj się do swojego systemu: